OVER ONS

De kleine Johannes zag het levenslicht in 1991 en bestaat uit verschillende koorgroepen.

 

Het kinderkoor met zangers van 3de tot 6de leerjaar leert zowel eenstemmige als meerstemmige liederen. We ontdekken alle facetten van het koorzingen: goede stemtechniek, luisteren naar het koor & kijken naar de dirigent, een mooie houding op het podium...

 

Het kinderkoor staat onder leiding van Dorien Verboven.

Het jeugdkoor zingt sinds zijn ontstaan onder leiding van Carine Spiloes. Het staat open voor meisjes en jongens vanaf 12 jaar. Jongens blijven tot hun stem wisselt. Er­varen en onervaren zangers zijn welkom, maar op toon kunnen zingen is een voor­waarde. We zingen meerstemmige liede­ren in vele talen en stijlen. We zoeken naar een mooie koorklank, juist stemgebruik en goede houding zodat we schitteren op het podium.

In 2019 startten we met het jeugdkoor +: een groep jongeren vanaf het 5de middelbaar met koorervaring die zang en beweging kunnen combineren én zich engageren voor uitdagende koorprojecten.
 

Johan Jonniaux staat in voor de pianobegeleiding.